Obaveštenja

Javni konkurs za 3 člana Stručnog odbora
Obaveštenje – promena iznosa taksi od 01.07.2023. godine
Obaveštenje - obaveza prijave krivičnog dela i učinioca
Obaveštenje - Novi Pravilnik o Nacionalnim standardima i Kodeksu etike
Javni konkurs za imenovanje 3 člana Stručnog odbora
Obaveštenje Stručnog odbora - nacrt pravilnika o Nacionalnim standardima i kodeksu etike procenitelja
Obaveštenje - Promena iznosa taksi od 1.7.2021. godine
Informacija - Podaci u vezi sa primenom Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
Javni konkurs za imenovanje 3 člana Stručnog odbora
Obaveštenje - Dostavljanje važeće polise osiguranja
Obaveštenje - Novi iznosi taksi
Obaveštenje - Predaja prijava za ispit u junskom roku 2020. godine
Obaveštenje - Produženje rokova iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
Obaveštenje - Preporuke Stručnog odbora u vezi sa vršenjem procena za vreme vanrednog stanja
Obaveštenje – Obnova licenci za vreme vanrednog stanja
Obaveštenje – Javni konkurs za imenovanje tri člana Stručnog odbora
Obaveštenje – Ex Post analiza efekata Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (korigovano)
Obaveštenje – Sastanak Stručnog odbora i organizatora stručne obuke
Obaveštenje – Novi Pravilnik o stručnoj obuci za licencirane procenitelje i Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja
Obaveštenje – Primeri pitanja za ispit za sticanje zvanja licencirani procenitelj
Obaveštenje – Obaveza članstva u Akreditovanom udruženju
Obaveštenje – Obaveza dostavljanja važeće polise osiguranja
Preporuke Stručnog odbora – Izveštaj o proceni vrednosti nepokretnosti
Obaveštenje – Novi Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj
Obaveštenje – Pravni okvir za sticanje zvanja licencirani procenitelj

Slične teme

Imenici

Ispit

Upis u imenik organizatora stručne obuke za licencirane procenitelje