Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Упутство за припрему буџета
Лимити 2019-2021. година
Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније
Прилог 1 - Планирана средства за плате
Прилог 2а - Образац КИ
Прилог 2б - Образац КР
Прилог 2ц - Обрзац КФ
Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације
Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - АПВ
Прилог 6 - АП КиМ
Прилог 7 - Маркице
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Комисије и уговори
БИС_Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine