Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta
Limiti 2019-2021. godina
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinasiranja projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2a - Obrazac KI
Prilog 2b - Obrazac KR
Prilog 2c - Obrzac KF
Prilog 3a i 3b - Projektni zajmovi i donacije
Prilog 4 - IPA 2013 - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budzeta
Prilog 5 - APV
Prilog 6 - AP KiM
Prilog 7 - Markice
Prilog 8 - Agencije
Prilog 9 - Komisije i ugovori
BIS_Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budzeta

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu