Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)
Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019.
Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2017.-2019. године
Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова
Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Прилог 8 - Агенције
Прилог 9 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима
Упутство за припрему програмског буџета
Техничко упутство

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine