Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)
Planirani limiti za pripremu budzeta za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019.
Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2017. godini
Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2017.-2019. godine
Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova
Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budzeta
Prilog 5 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju APV
Prilog 6 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju AP KiM
Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
Prilog 8 - Agencije
Prilog 9 - Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima
Uputstvo za pripremu programskog budzeta
Tehničko uputstvo

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu