Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Propratni dopis ministra finansija
Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
Sumarna instrukcija za unos elemenata programskog budzeta
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. 2013. 2014. i 2015. godinu
Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)
Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2016. godini
Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine
Prilog 2a - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine za JLS
Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova
Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budzeta
Prilog 5 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju APV
Prilog 6 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju AP KiM
Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
Prilog 8 - Agencije
Tehničko uputstvo

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu