Čitaj mi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Zainteresovana lica mogu svoje sugestije i primedbe dostaviti putem elektronske pošte na adresu sasa.novakovic@mfin.gov.rs najkasnije do 4. oktobra 2021. godine do 15:30

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Slične teme

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024.

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o budzetskoj inspekciji

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji