Čitaj mi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Izveštaj sa javne rasprave - Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija organizuje On-line javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju u dva termina, u četvrtak, 18.02.2021. godine i u utorak 23.02.2021. godine, u periodu od 13 do 15 časova.

On-line javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju, koja će trajati od 05. februara do 25. februara 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju” ili elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs. 

Poziv za učešće na javnoj raspravi
Zaključak Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-988/2021 od 03. februara 2021. godine
Program javne rasprave
Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju
Obrazloženje
Obrazac za komentare

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje  nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici  Srbiji za period 2021 - 2023. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 - 2023. godine