Budzetski korisnici – ostalo

Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou
Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budzeta Republike Srbije u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 45 od 21. juna 2019. god.)
Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godine
Uputstvo za uvođenje rodno odgovornog budzetiranja za 2020. godinu
Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2019. godinu
Uputstvo za uvođenje rodno odgovornog budzetiranja za 2019. godinu
Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u septembru 2020. godine)
Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2020. godine)
Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u novembru 2019. godine)
Uputstvo za izradu programskog budzeta, oktobar 2019.
Uputstvo za izradu programskog budzeta, april 2017.
Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2017. godinu, 31. mart 2016. godine

Uputstvo za pripremu budzeta za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta
Limiti 2020-2022. godina
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinasiranja projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2a - Obrazac KI
Prilog 2b - Obrazac KR
Prilog 2c - Obrzac KF
Prilog 3a i 3b - Projektni zajmovi i donacije
Prilog 4 - IPA 2013 - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budzeta
Prilog 5 - APV
Prilog 6 - AP KiM
Prilog 7 - Markice
Prilog 8 - Agencije
Prilog 9 - Komisije i ugovori

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine