Јавна набавка услуга – Услуге саветовања у пословању и управљању Фондом за развој Републике Србије и Агенцијом за осигурање и финансирање извоза, ЈН број 5/2016

Појашњењe I
Измена конкурсне документације
Појашњењe II
Појашњењe III
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица