Јавне набавке 2018.

централизована јавна набавка, Услуге осигурања запослених, број 6/2018
Централизована јавна набавка – Набавка услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018
Набавка видео конференцијског система, ЈН 6/2018
Набавка услуге надоградње информационог система Хермес, ЈН МВ 11/2018
Централизована јавна набавка – Набавка рачунарске опреме – хардвер, ЦЈН 14/2018
Централизована јавна набавка – набавка превозних средстава, ЦЈН 12/2018
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 10/2018, Набавка клима и уградња клима уређаја
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 9/2018 – Поправка и одржавање
Набавка информатичке опреме и сервера за смештање (хостовање) БИС-а, ЈН 5/2018
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Aутхор стручна литература – Цонсенсус форецастс, ЈН П 2/2018