Централизована јавна набавка – Набавка услуге осигурања возила, ЦЈН број 5/2018

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 (2019)
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 (2019)
Одлука о измени уговора - Партија 1

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају