Централизована јавна набавка број 1/2018 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2017. години)

Обавештење о закљученом уговору – Партија 12 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 12
Обавештење о закљученом уговору – Партија 11 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 11
Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 9
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 - 2019 година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају