Centralizovana javna nabavka broj 1/2018 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2017. godini)

Обавештење о закљученом уговору – Партија 12 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 12
Обавештење о закљученом уговору – Партија 11 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 11
Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 9
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 - 2019 година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 - 2019. година
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju