Унапређење и одржавање Система за припрему буџета (БИС), јавна набавка број ЈН 2/2018

Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступкa
Обавештење о обустави поступка

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају