Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
04. фебруара 2021.

Макроекономски и фискални подаци, 4. фебруар 2021. године

doc

Саопштење

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 4. фебруар 2021. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2020. године, према Закону о буџету, 4. фебруар 2021. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2020. године, 4. фебруар 2021. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-децембар 2020. године, 4. фебруар 2021. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31. децембра 2020. године, 4. фебруар 2021. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 31. децембар 2020. године, 4. фебруар 2021. године