Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
06. марта 2020.

Макроекономски и фискални подаци, 6. март 2020. године

xlsx

Календар објављивања за 2020. годину

pdf

Саопштење

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 6. март 2020. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2020. године, према Закону о буџету, 6. март 2020. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2020. године, 6. март 2020. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у јануару 2020. године, 6. март 2020. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.01.2020. године, 6. март 2020. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 31. јануар 2020. године, 6. март 2020. године