Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
04. новембра 2020.

Макроекономски и фискални подаци, 4. новембар 2020. године

doc

Саопштење

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 4. новембар 2020. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2020. године, према Закону о буџету, 4. новембар 2020. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2020. године, 4. новембар 2020. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-септембар 2020. године, 4. новембар 2020. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 30. септембра 2020. године, 4. новембар 2020. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 30. септембар 2020. године, 4. новембар 2020. године