Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
04. септембра 2020.

Макроекономски и фискални подаци, 4. септембар 2020. године

doc

Саопштење

pdf

Текућа макроекономска кретања, септембар 2020.

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 4. септембар 2020. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2020. године, према Закону о буџету, 4. септембар 2020. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2020. године, 4. септембар 2020. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-јул 2020. године, 4. септембар 2020. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31. јула 2020. године, 4. септембар 2020. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 31. јул 2020. године, 4. септембар 2020. године