Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
06. јануара 2020.

Макроекономски и фискални подаци, 6. јануар 2020. године

pdf

Саопштење

pdf

Текућа макроекономска кретања

xlsx

Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 6.1.2020. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2019. године, према Закону о буџету, 6.1.2020. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду 2005. - 2019. године, 6.1.2020. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у 2019. години, 6.1.2020. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 30.11.2019. године, 6.1.2020. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга по националној методологији и по Мастрихт критеријумима на дан 30.11.2019. године, 6.1.2020. године