Категорија:
Документи - Макроекономски подаци
Објављено:
06. јула 2020.

Макроекономски и фискални подаци, 6. јул 2020. године

pdf

Саопштење

xlsx

Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 6. јул 2020. године

xlsx

Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2020. године, према Закону о буџету, 6. јул 2020. године

xlsx

Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2020. године, 6. јул 2020. године

xlsx

Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-мај 2020. године, 6. јул 2020. године

xlsx

Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31. маја 2020. године, 6. јул 2020. године

xlsx

Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга на дан 31. мај 2020. године, 6. јул 2020. године