Makroekonomski i fiskalni podaci, 5. decembar 2023.godine

Saopštenje
Tabela 1. Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, 5. decembar 2023.godine
Tabela 2. Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije od 2008. do 2023. godine, prema Zakonu o budzetu, 5. decembar 2023.godine
Tabela 3. Konsolidovani bilans države u periodu od 2005. do 2023. godine, 5. decembar 2023.godine
Tabela 4. Konsolidovani bilans države po nivoima vlasti, januar - oktobar 2023. godine, 5. decembar 2023.godine
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.10.2023. godine, 5. decembar 2023.godine

Slične teme

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Ekonomska istraživanja

Kalendar objavljivanja, 2023