Makroekonomski i fiskalni podaci, 4. april 2024.godine

Saopštenje
Tabela 1. Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, 4. april 2024.godine
Tabela 2. Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije od 2008. do 2024. godine, prema Zakonu o budzetu, 4. april 2024.godine
Tabela 3. Konsolidovani bilans države u periodu od 2005. do 2024. godine, 4. april 2024.godine
Tabela 4. Konsolidovani bilans države po nivoima vlasti, januar - februar 2024. godine, 4. april 2024.godine
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 29.2.2024. godine, 4. april 2024.godine

Slične teme

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Kalendar objavljivanja, 2024

Ekonomska istraživanja