Makroekonomski i fiskalni podaci, 5. jul 2022. godine

Saopštenje
Tabela 1. Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, 5. jul 2022. godine
Tabela 2. Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije od 2008. do 2022. godine, prema Zakonu o budzetu, 5. jul 2022. godine
Tabela 3. Konsolidovani bilans države u periodu od 2005. do 2022. godine, 5. jul 2022. godine
Tabela 4. Konsolidovani bilans države po nivoima vlasti, januar-maj 2022. godine, 5. jul 2022. godine
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.5.2022., 5. jul 2022. godine

Slične teme

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Ekonomska istraživanja

Kalendar objavljivanja, 2022