Makroekonomski i fiskalni podaci, 7. mart 2023. godine

Saopštenje
Tabela 1. Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, 7. mart 2023. godine
Tabela 2. Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije od 2008. do 2023. godine, prema Zakonu o budzetu, 7. mart 2023. godine
Tabela 3. Konsolidovani bilans države u periodu od 2005. do 2023. godine, 7. mart 2023. godine
Tabela 4. Konsolidovani bilans države po nivoima vlasti, januar 2023. godine, 7. mart 2023. godine
Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.1.2023. godine, 7. mart 2023. godine

Slične teme

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Ekonomska istraživanja

Kalendar objavljivanja, 2023