Макроекономски и фискални подаци, 4. јун 2021. године

Саопштење
Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 4. јун 2021. године
Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2021. године, према Закону о буџету, 4. јун 2021. године
Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2021. године, 4. јун 2021. године
Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-април 2021. године, 4. јун 2021. године
Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 30.4.2021, 4. јун 2021. године

Сличне теме

Економска истраживања

Текућа макроекономска кретања – презентација

Календар објављивања, 2021