Макроекономски и фискални подаци, 4. септембар 2023.године

Саопштење
Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 4. септембар 2023.године
Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2023. године, према Закону о буџету, 4. септембар 2023.године
Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2023. године, 4. септембар 2023.године
Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, јануар - јул 2023. године, 4. септембар 2023.године
Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.7.2023. године, 4. септембар 2023.године

Сличне теме

Текућа макроекономска кретања – презентација

Текућа макроекономска кретања – презентација

Економска истраживања

Календар објављивања, 2023