Задуженост Србије у односу на 2000. годину мања за 4,4 милијарде евра

Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да је тренутна задуженост Републике Србије за 4,4 милијарде евра мања у односу на задуженост забележену 31. децембра 2000. године и саопштио да задуженост наше земље данас износи 9,8 милијарди евра.

Динкић је, представљајући посланицима Скупштине Србије Предлог закона о јавном дугу, навео да је дуг крајем 2000. износио 14,2 милијарде евра.

Говорећи о структури јавног дуга, министар је прецизирао да четири милијарде чини домаћи дуг, као што су обвезнице за стару штедњу и зајам за препород Србије, док спољни дуг износи 5,8 милијарди евра.

Задуженост је од 2000. године до данас смањена са 170 на 56 одсто бруто друштвеног производа, нагласио је Динкић и оценио да је наша земља тиме испунила услов за улазак у Европску унију у којој горња граница задужености износи 60 одсто.

Министар је најавио да сутра очекује пету ревизију аранжмана са Међународним монетарним фондом и отпис дуга од 700 милиона евра Париском клубу поверилаца, чиме ће се Србија сврстати у средње задужене земље.

Динкић је, говорећи о одредбама закона, указао на то да ће у јавни дуг бити убрајани дугови по уговорима, хартије од вредности које емитује трезор, репрограмирани дугови, као и гаранције дате предузећима и локалним властима.

Према његовим речима, задуживање ће моћи да се врши ради покривања дефицита текуће ликвидности, финансирања буџетског дефицита, рефинансирање неизмиреног дуга, инвестиционих пројеката и емитовања хартија од вредности.

Новина у овом закону је то што ће и локалним самоуправама моћи да буде одобрено задуживање по основу јавног дуга, и то тако да главница дуга износи чак 15 одсто од буџета, истакао је министар финансија и додао да закон предвиђа и формирање управе за јавни дуг и уводи скупштинску контролу над јавним задуживањем.