За ванредну повишицу пензија осам милијарди динара из ребаланса буџета

Јанко Гузијан, државни секретар у Министарству финансија, најавио је ванредно повећање пензија од десет одсто. „Министарство финансија ће подржати предлог Министарства рада и социјалне политике, под условом да се средства обезбеде у ребалансу буџета за ову годину. Додатна средства за издатке за пензије биће обезбеђена из додатних прихода буџета и уштеда на другим буџетским позицијама, а то ће бити дефинисано ребалансом буџета. Процена је да је за ванредно усклађивање пензија потребно издвојити око осам милијарди динара“, рекао је Гузијан.Јанко Гузијан, државни секретар у Министарству финансија, најавио је ванредно повећање пензија од десет одсто. „Министарство финансија ће подржати предлог Министарства рада и социјалне политике, под условом да се средства обезбеде у ребалансу буџета за ову годину. Додатна средства за издатке за пензије биће обезбеђена из додатних прихода буџета и уштеда на другим буџетским позицијама, а то ће бити дефинисано ребалансом буџета. Процена је да је за ванредно усклађивање пензија  потребно издвојити око осам милијарди динара“, рекао је Гузијан.

Државни секретар је напоменуо да ће приликом ребаланса буџета, који ће ускоро бити представљен јавности, Министарство финансија водити рачуна да не дође до раста јавне потрошње и буџетског дефицита. Гузијан наглашава да ће средства за финансирање додатних издатака бити обезбеђена комбинацијом уштеда у буџету и већим приходима.