Вујовић: Србија може и уме да привуче инвеститоре

“Србија ће, уз правилно радно окружење и добру оријентацију економске политике, показати да може да привуче и погодује унапређењу инвестиција”, рекао је министар финансија Душан Вујовић на скупу „Подстицање инвестиција у Србији – предуслови и законски оквир“ у Скупштини Србије, који је парламент организовао са Нордијском пословном алијансом.

Министар је рекао да Србија може да буде конкурентна у базичним индустријама, од којих највише у металском сектору.“Оно што је добро за инвеститоре, биће добро и за економски развој Србије”, рекао је Вујовић.

Министар привреде Жељко Сертић рекао је да је Србија у претходних годину и по дана спровела веома значајне реформе и да су у то уложени велики напори.Он је важним оценио доношење Закона о улагањима, истичући да је битно да се утиче на то да инвеститори, страни или домаћи, имају једнака права и могућности да проширују своје делатности и пословање.

Председница Борда гувернера Нордијске пословне алијансе у Србији Јасмина Бигњевић рекла је да је важно да у свакој земљи законодавни оквир прати европске трендове и да је у Србији доста тога урађено у претходној години.

”2014. године обим спољно- трговинске размене Србије са нордијским земљама износио је 700 милиона долара, што је два одсто укупне спољно- трговинске размене са светом. Желимо да се ове цифре повећају у наредном периоду”, рекла је Бигњевић.