Усвојени Правилници за куповину првог стана

Министарство финансија објавило је који прописују услове за куповину првог стана и добијање пореских олакшица, најавио је данас министар финансија Мирко Цветковић. У оквиру Правилника објављен је формулар који попуњавају и прилажу купци првог стана, као и образац изјаве купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства.

важе од данас, а омогућавају купцима првог стана неплаћање пореза на пренос апсолутних права и смањење истог пореза за све остале купце са 5% на 2,5% уговорене цене.

Купцима првог стана биће рефундиран и ПДВ, који инвеститори урачунавају у цену стана, а обрачунава се по стопи од осам одсто. Предвиђено је да пореске олакшице имају сви пунолетни грађани Србије који од 1. јула 2006. године нису имали стан у власништву, и то за стан од 40 квадрата, плус по 15 квадрата за сваког члана породице.

Захтев, заједно са изјавом купца о непоседовању стана, подноси се надлежном пореском органу који спроводи поступак провере и доноси одлуку о рефундацији ПДВ. Исти услови и процедура важе и за поступак ослобађања од плаћања пореза на пренос апсолутних права.