Усвојене измене Закона о порезу на промет

Скупштина Србије усвојила је текст пореских закона којима је прописан низ пореских олакшица. Изменама и допунама Закона о порезу на промет ослобођени су јестиво уље од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и маслине, јестива маст биљног и животињског порекла као и шећер у кристалу, коцки и праху. Према тврдњама министра Ђелића усвајањем нових пореских олакшица Србија добија најповољнији третман потрошачке корпе у Европи.

Поред наведених пореских ослобођења која се односе на производе битне за стандард грађана, пореза на промет су ослобођени и природни земни гас који се испоручује индивидуалним потрошачима преко гасне дистрибутивне мреже, као и млазно гориво које користе авиони на међународним летовима (редовним и чартер).

Наведена пореска ослобођења примењују се од 27.новембра 2002.године.

Такође, пореза на промет су ослобођени рачунари, рачунарска опрема и софтвер, уџбеници и наставна средства. Ово пореско ослобођење оствариће се тек након доношења прописа којим ће се уредити шта се сматра рачунаром, рачунарском опремом, софтвером, уџбеницима и наставним средствима. Тај пропис доноси министар надлежан за послове науке, просвете, уметности и културе.

Пореза на промет ослобођени су и производи који се набављају из донација у складу са међународним уговорима које СРЈ или република чланица потписује са међународним финансијским организацијама, а тим уговорима је предвиђено да се из средстава донације неће плаћати порез.

Пореза на промет ослобођен је и мазут, али само у случају када његову набавку врше производна предузећа као репродукциони материјал (као погонска енергија), уз одређене услове прописане Законом о порезу на промет.

Што се тиче пореза на промет услуга, прописано је пореско ослобођење на услуге издавања у закуп пословног
и другог простора које врши физичко лице-грађанин. Ово пореско ослобођење примењује се од 1. јануара 2003. године.