Усвојен Буџет за 2004. годину

Скупштина Србије усвојила је синоћ Буџет за 2004. годину. Привреда, пољопривреда и саобраћај имаће приоритет у новом буџету и за њих је предвидјено 65,6 милијарди динара, најавио је министар Динкић.

Посланици републичког парламента усвојили су и пакет економских закона: Закон о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада, Закон о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима, Закон о обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години и Закон о изменама Закона о локалној самоуправи.