Укинуте царине на увоз аутомобила за такси превоз

На јуче одржаној седници Савезне Владе, донета је одлука о ослобађању од плаћања царина увоза аутомобила за такси превоз.

Према овој дуго очекиваној одлуци, таксисти који се овим послом баве најмање две године, могу да без плаћања царине увезу један нов или коришћен аутомобил, какав се не производи у нашој земљи, стар до 6 година, запремине преко 1600 кубних сантиметара.

Савезна Влада је, такође, изашла у сусрет таксистима и по питању отплате заосталих дуговања. Тако, рок за плаћање главнице старог дуга одложен је до 2004. године, док је за убудуће договорено да таксисти на име пореза уплаћују по 4.500 динара месечно.