Укинут порез на финансијске трансакције

Републички министар финансија Божидар Дјелић, прекључе је у Новом Саду, истакао да Влада Србије планира даље смањење пореза на добит и тако, порески систем у Србији учини једним од најатрактивнијих. Тиме бисмо подстакли инвеститоре да улажу у домаћу привреду.
– Такодје, желимо да подстакнемо и запошљавање оних људи који ће у процесу транзиције остати без посла, јер Влада Србије не спроводи шок терапију. Желимо да дамо специфичан подстицај и за улагање у високе технологије и запошљавање стручњака – рекао је Дјелић.

Министар Дјелић је посебно нагласио да је прексиноћ у 24.00 сата укинут порез на финансијске трансакције као што су кредити, корисћење чекова, платних картица, пословање банака и правних лица, промет хартија од вредности, финансирање социјалних програма Владе и трансакције измедју пословних банака и НБЈ, што це смањити републички буџет за четири до пет милијарди динара.Дјелић је најавио могућност промене система опорезивања новоотворених предузећа. Такодје, предузетницима који прелазе на форму предузећа требало би омогућити да пренесу капитал и опрему, а да не морају да плате порез на капиталну добит, рекао је министар.
Поред пореских олакшица, Влада Србије ће пооштрити контролу плаћања пореза. С тим у вези, на јуцерашњем састанку са представницима Одељења РУЈП Нови Сад, договорено је да се формира специјална интервентна јединица за откривање крупних пореских утаја. Такодје, рекао је Дјелић, и доношење новог закона о пореском систему ће омогуцити даље снижење пореских стопа и јачу контролу. Један од модела контроле биће и нови закон о рачуноводству.