Светска банка подржала предлог Закона о јавним предузећима

Светска банка задовољна је резултатима које су тимови Министарства финансија и привреде и Светске банке постигли у припремама програма структурних реформи у државном сектору и сектору јавних предузећа, наводи се у писму које је министру финансија и привреде Млађану Динкићу упутио Лоуп Брефорт шеф канцеларије Светске банке у Београду.

У писму се наводи да Светска банка жели да ода признање Министарству финансија и привреде за израду новог нацрта Закона о јавним предузећима који ће, по њиховом мишљењу,
донети значајна побољшања у погледу деполитизације, транспарентности и одговорности у сектору.

Светска банка у писму истиче да ће новим Законом бити дефинисани критеријуми које ће кандидати за место директора морати да испуњавају, те да би предложени Закон требало да уведе нови, објективнији и транспарентнији поступак избора директора и именовања чланова надзорног одбора, а у складу са принципом да би одговорност надзора требало да буде повезана са улогом именовања руководиоца. Такође подржавају намеру да се уведу независни чланови у надзорне одборе јавних предузећа.

У писму се наводи и да овај предлог Закона омогућава Влади да наметне обавезу свим великим јавним предузећима да имају извршни одбор, док према тренутно важећем Закону постоји само један директор задужен за управљање предузећем. Према мишљењу Светске банке то би требало да обезбеди додатну стручну компетентност највишег руководства, али да истовремено и повећа одговорност кроз увођење интерних „провера и биланса“. Коначно, предложени Закон би увео жељена побољшања у транспарентност пословања јавних предузећа. Светска банка наглашава да усвајањем предлога Закона, сви пословни планови јавних предузећа, као и квартални извештаји, би морали бити објављени на интернет страници предузећа. Тиме би се омогућио, како грађанском друштву, тако и законодавним телима, знатно бољи увид у пословање и резултате државних предузећа чиме би се постигла и већа одговорност.

“Све у свему, верујемо да би предложени нови закон био веома значајан корак у правом смеру и надамо се да ће законодавац подржати напоре Владе Србије да се унапреди и модернизује оквир управљања у сектору јавних предузећа. Спремни смо да помогнемо на сваки начин на који можемо и који би и Влада сматрала потребним у циљу имплементације ових
изузетно важних реформских напора“, наводи се у писму.