Све више електронских пријава пореза

Посредством електронских сервиса Пореске управе поднето је рекордних 56.000 ПДВ пријава у једном дану.

У просеку се дневно подноси око 15.000 различитих пореских пријава, а 15. јануара је примљено 55.997 електронских пријава ПДВ-а, што је највећи број поднетих пријава у једном дану откада функционишу електронски сервиси Пореске управе е-Порези.

Повећан број електронских пријава тог дана резултат је, пре свега, померања рока за подношење ПДВ пријава за тромесечне пореске обвезнике са 20. јануара на 15. јануар, када иначе пријаве подносе месечни ПДВ обвезници.

Током 2015. поднето је укупно 4.755.260 електронских пријава.

Директор Пореске управе Драгана Марковић изјавила је да и у условима повећаног обима поднетих пријава сервис за електронско подношење пријава – еПорези успешно функционише, као и да су технички капацитети за пријем и обраду пореских пријава спремни за даљи развој нових услуга.

Подсетила је да је почетком године почео пробни период за још шест електронских пореских пријава, чија примена ће бити обавезна од 1. марта 2016.

Електронски се за сада пробно подносе пријаве: пореза на премије неживотног осигурања, доприноса за осниваче односно чланове привредних друштава, за самоопорезивање физичких лица, пријава за испуњавање обавеза запошљавања лица са инвалидитетом, пореза на добит по одбитку и пореза на добит по решењу.

извор Танјуг