Србија и Црна Гора постала пуноправан члан Групе држава за борбу против корупције

Србија и Црна Гора постала је пуноправни члан Групе држава за борбу против корупције (ГРЕЦО) и на тај начин сврстала се у ред земаља које су активно укључене у израду и спровођење важних међународних докумената у области борбе против корупције.
Државна заједница је на последњој седници ове групе која је одржана у Стразбуру стекла право да равноправно са 35 земаља света учествује у раду ове групе и гласа о свим важним одлукама које се односе на борбу против корупције.

Председавајући делегације Србије и Црне Горе Александра Дрецун представила је на седници досадашње активности државне заједнице у борби против корупције. Том приликом, Скупштина је похвалила досадашње резултате у борби против корупције у Србији и Црној Гори, обећала подршку на сузбијању корупције и предложила оснивање тима експерата који ће урадити процену стања у овој области и дати препоруке за унапређење ових активности.

Ова институција основана је 1. маја 1999. године у оквиру Савета Европе с циљем да промовише сарадњу у борби против корупције, организованог криминала и прања новца, као и да унапређује способности држава чланица у овој борби, кроз препознавање недостатака у националним механизмима и подстицање законске, институционалне и практичне реформе.

У раду ове институције учествују и Сједињене Америчке Државе које, иако нису члан Савета Европе, активно сарађују са овом организацијом у антикорупцијским активностима.

Ова институција до сада је донела више међународних докумената као што су кривично-правна и грађанско-правна конвенција за борбу против корупције, Резолуција о 20 принципа за борбу против корупције, Резолуција о Кодексу понашања јавних службеника и Препорука о заједничким правилима за борбу против корупције у домену финансирања политичких партија и изборних кампања.