Рок за подношење пореских пријава 31. јануар

Рок за подношење пореских пријава за исплаћене зараде и друга примања у 2006. години истиче сутра, подсетила је данас Пореска управа Србије. У саопштењу Управе наводи се да ће данас и сутра све филијале Пореске управе радити у две смене.

За неподношење пореске пријаве у законском року рока прописане су новчане казне од 100.000 до 600.000 динара за одговорна лица у фирмама, а за предузетнике од 50.000 до 300.000 динара.