Резултати прве аукције државних записа

На данашњој аукцији Република Србија је први пут емитовала државне записе. Циљ оваквих емисија је финансирање буџета преко тржишта, а предност оваквог задуживања Републике Србије је у транспарентности процеса избора кредитора. Данас су емитовани државни записи у укупном обиму од 500 милиона динара и роком доспећа од 91 дан.

Државни записи ће моћи да се користе као залога у трансакцијама на међубанкарском тржишту чиме ће се омогућити формирање тржишта новца, које ће банкарском сектору понудити ликвидан финансијски инструмент и деривате. Учесници на аукцији достављали су понуде за куповину преко софтвера који је креирао Централни регистар хартија од вредности за потребе Министарства финансија и економије.

Резултати данашње аукције показују да је остварена просечна дисконтна стопа од 13,73%, а постигнута је и добра просечна дисконтована цена од 9664,66 динара за једну хартију од вредности.