Реформа тржишта осигурања приоритет Министарства финансија у следећих 18 месеци

Министар финансија и економије у Влади Републике Србије Божидар Ђелић изјавио је да је реформа тржишта осигурања приоритет Министарства финансија у наредних 18 месеци. Ова реформа ће бити реализована усвајањем новог закона о осигурању, анализом стања тржишта, увођењем супервизије и приватизацијом једног броја осигуравајућих компанија.

Ђелић је на округлом столу под називом „Трансформација осигурања у Србији“, у организацији магазина Економист, оценио да би тржиште осигурања, чије учешће у бруто националном дохотку износи између један и два одсто, могло постати кључна грана привреде, која ће обезбедити дугорочни капитал и пораст корпоративног управљања.

Он је рекао да је нацртом закона предвиђен и нови ниво цензуса за оснивање осигуравајућих компанија и додао да ће Министарство оснивањем Агенције за супервизије, која ће радити самостално или у оквиру Министарства финансија, појачати надзор над радом компанија.

Према Ђелићевим речима, за развој тржишта осигурања, осим усвајања закона о осигурању и примене Закона о рачуноводству, потребно је усвојити и законе о добровољном пензионом осигурању, инвестиционом фонду и хартијама од вредности.