Редукована листа делатности за увођење фискалних каса

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма у услуга оценили су да је претходна Влада у Закону о порезу на промет одредила прешироку листу делатности које имају обавезу евидентирања промета преко фискалних каса, без објективног сагледавања специфичности пословања појединих делатности.

Полазећи од праксе земаља које су већ извршиле фискализацију, Министарство финансија припремило је нацрт Закона о изменама и допунама закона о порезу на промет и нацрт новог Закона о фискалним касама.

Новим решењима од обавеза евидентирања промета преко фискалних каса биле би ослобођене следеће делатности:

-продаја карата путницима у друмском, железничком, воденом и ваздушном саобраћају;
-превоз робе у друмском саобраћају;
-такси превоз;
-делатност банака и других финансијских организација, осигурања и реосигурања, ПТТ услуга;
-делатност путничких организација и туроператера;
-делатност верских организација;
-услуге здравствених установа које се наплаћују кроз учешће осигураника у трошковима здравствене заштите (партиципација);
-адвокатски послови;
-улична продаја сладоледа, кокица, лозова и штампе (колпортери);
-продаја производа преко штампаних и електронских медија која се наплаћује поузећем;
-услуге чистача ципела и носача;
– продаја производа преко аутомата.

То практично значи да наведене делатности нису у обавези да уведу фискалне касе.