Размена искустава представника Министарства финансија са колегама из Хрватске

Представници Министарства финансија Србије, предвођени државним секретаром Милованом Филимоновићем боравили су у Загребу, у оквиру договорене студијске посете буџетској инспекцији Републике Хрватске, у организацији ГИЗ Пројекта Реформа јавних финансија.

Циљ посете била је размена искустава у домену финансијског управљања и контроле, упознавање са функционисањем буџетске инспекције, централне јединице за хармонизацију, тела задужених за ревизију и контролу средстава из ЕУ фондова, као и прикупљање добрих пракси и савета пре свега оних који су везани за процес вођења приступних преговора за чланство у Европској
унији.

Организовани су састанаци са представницима буџетске инспекције, Сектора за хармонизацију унутрашње ревизије и финансијске контроле, као и са представницима Министарства финансија Хрватске задуженим за ревизију и контролу средстава из ЕУ фондова. То је био још један у низу успешних састанака између министарстава финансија двеју земаља, чиме се наставља успешна сарадња.