Пројекат „Дигитална школа“ подигао ниво компјутерске писмености у школама

Пројекат „Дигитална школа“ значајно је допринео повећању дигиталне писмености у основним школама у Србији, унео иновативни приступ у настави, смањио јаз у односу рурално-урбане дигиталне писмености са 39 на 11 одсто и повећао ниво знања ученика и наставника о онлајн безбедности на интернету, наводи се у извештају Бродбенд комисије Уједињених нација и UNESCO-а о образовању и ИЦТ.

Први Case study који је представљен у оквиру извештаја је пројекат из Србије – Дигитална школа. Оцењено је да је српски пројекат идеалан модел за е-инклузију у школама на свим нивоима, а Србија је наведена као пример земље која улаже у ИТ образовање.

Прва и кључна компонента пројекта „Дигитална школа“ било је опремање савременом компјутерском опремом близу 3.000 основних школа широм Србије које су добиле интегрисану хардверску и софтверску платформу и неопходну инфраструктуру у својим рачунарским лабораторијама, а наставници су прошли обуку. Паралелно са тиме водила се и кампања „Кликни безбедно“ која се фокусирала на едукацију ученика, наставника и родитеља о онлајн безбедности.

Једна од тачака Програма за подршку ИТ индустрији који покреће Министарство финансија и привреде је управо образовање, па ће усвајањем овог програма бити настављен рад на даљем развоју дигиталне писмености и примени ИТ знања у школама у свим деловима Србије, као и промоција ове области код средњошколаца како би се определили ка занимањима из области техничких наука.

Извештај можете погледати овде:
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/04.aspx