Припрема терминала за даљинско очитавање података из фискалних каса

Директор Пореске управе Владимир Илић изјавио је данас да ће, према првим показатељима, кампања увођења терминала за даљинско очитавање података из фискалних каса (ГПРС) ићи добрим путем.

Он је рекао да је преко 41 хиљада терминала већ произведена, док је тренутно у процесу производње око 55 хиљада терминала, а 96 хиљада комплета делова за нове терминале је наручено, плаћено и њихова испорука је у току.

Илић је, такође, додао да за 87% фискализованих каса постоје сертификовани терминали, док се за 13% каса, терминали испитују или су у развоју, с обзиром на мали број каса.

Он је посебно истакао да обвезници који имају обавезу инсталирања терминала, могу куповати сетрификоване терминале од било ког произвођача, независно од тога ко је произвођач фискалне касе коју обвезник поседује.

Терминал за даљинско очитавање података требало би, према Илићевим речима, да се прикључи на 150-160 хиљада каса, а Уредбом Владе Србије регулисани су услови, начин и поступак давања субвенција за набавку терминала.

“Субвенција за набавку ГПРС-а износи 150 евра у динарској противвредности, а остварује се умањењем пореске обавезе или по основу пореза на додату вредност или по основу пореза на добит предузећа, односно пореза на доходак грађана”, објаснио је Илић.

Он је подсетио и да казне за неувођење терминала износе од 100 хиљада до милион динара за правна лица, за одговорно лице у правном лицу од 5 хиљада до 50 хиљада динара, односно за предузетнике између 50 хиљада и 500 хиљада динара.

Илић је изразио очекивање да ће током августа и септембра месеца поступак увођења терминала бити потпуно заокружен.

Он је, такође, подсетио и на низ олакшица прописаних Законом о изменама и допунама закона о ПДВ-у, а које се, између осталог, односе на проширивање листе добара и услуга чији промет се опорезује по посебној стопи од 8% (новоизграђени станови ако се користе за стамбене потребе, смрзнуто воће, поврће, месо и риба, мед, житарице и остало).

Што се измена закона о пореском поступку и пореској администрацији тиче, Илић је изјавио да су основни циљеви за доношење овог закона ефикаснија и континуирана наплата јавних прихода, смањење трошкова принудне наплате, сузбијање сиве економије и утаје пореза, као и усаглашавање са Законом о порезу на додату вредност.