Приоритет Владе обезбеђивање услова за развој привреде и раст запослености

Приликом представјања програма Владе Србије за подстицање запошљавања и оживљавање производње у Крагујевцу, Бору и Врању, министар финансија Млађан Динкић рекао је да су се представници локалних самоуправа обавезали на то да инвеститорима обезбеде бесплатно коришћење земљишта, инфраструктуре и брзо добијање свих потребних дозвола.

Једини услов за добијање кредита јесте да у новом предузећу најмање 70 одсто од укупног броја запослених буду лица евидентирана у Служби за запошљавање у Крагујевцу, Бору и Врању, рекао је он и додао да ће предност при добијању кредита имати предузетници који обезбеде део средстава за пројекте.

Динкић је навео да ће висина одобрених кредита зависити од броја отворених радних места, тако да ће фирме које отворе до 24 радна места добити кредите до 15 милиона динара, а за запошљавање 100 и више радника нема ограничења кредитних средстава.