Пријаве за порез на годишњи приход грађана до 15. марта

Пријаву за плаћање пореза на укупан приход грађана потребно је поднети Републичкој управи јавних прихода до 15. марта. Статистика ће око 20. јануара, објавити прецизне податке о прошлогодишњем расту плата који, највероватније, износи око 24 до 25 одсто.

Грађани који су
прошле године имали укупан годишњи приход који није прелазио 502.000 динара, били су ослободјени плаћања пореза. Ове године, та сума ће највероватније износити око 600.000 динара.

Порез се плаћа на нето приход, тј. по одбитку пореза на плату и допринос, по стопи од десет одсто. Ова стопа је јединствена за све грађане.