Представљена национална стамбена политика

У Влади Србије данас је промовисан почетак рада на реализацији, који ће, кроз формирање нових институција, обезбеђивање повољнијих кредита и упошљавање грађевинске индустрије и других грана привреде, омогућити грађанима да путем кредита решавају своје стамбене потребе, а српској високоградњи да оживи и покрене целокупну домаћу привреду.

Формирањем националне корпорације за осигурање стамбених кредита започеће се са увођењем хипотекарног тржишта. „Та корпорација ће бити хипотекарна институција, форма осигуравајућег друштва или гарантног фонда, која ће побољшати кредитно тржиште тиме што ће давати осигурање за стамбене кредите комерцијалних банака грађанима, који ће зато постати приступачнији и многобројнији“, објаснио је Ђелић.

„Са макроекономске стране, за стамбено кредитирање је битно да је недавно укинута провизија Завода за обрачун и плаћање на кредите, а предложено је и да се укине порез на финансијске трансакције при кредитирању. Такође, смањена је инфлација, већа је конкуренција банака, присутна је макроекономска стабилност, смањени су трошкови пословања и уз повећање стандарда ови кредити ће бити све приступачнији, а тржиште ће се даље развијати“, рекао је министар Ђелић.

Он је најавио да ће се, у сарадњи са америчком владом, која ће инвестирати 30 милиона долара, формирати и хипотекарна банка за кредитирање куповине станова, што би омогућило да још око 10.000 породица добије стан. „Сада се ради на техничким могућностима да та банка почне да ради у првом кварталу следеће године“, закључио је Ђелић.