Представљена два нова закона

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас у Влади Србије , на седници Владе, која ће се одржати следеће недеље, биће и Закон о стечајном поступку, Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

Министар Динкић је, образлажући Предлог Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање,
рекао да данас имамо један компликован систем за наплату доприноса, јер постоје вишеструке основице на које се плаћају доприноси, а
те основице су утврђене у зависности од квалификационе спреме запослених. С обзиром на то, овим Законом ће се, према његовом речима, поједноставити систем
наплате доприноса, изједначити различити облици рада у погледу плаћања доприноса и што је најважније извршиће се фискално растерећење обвезника који су у тешкој економској ситуацији.
„Највеће растерећење, по овом Закону, имаће текстилна индустрија, индустрија коже и обуће, индустрија намештаја и тзв. занатске делатности“, истакао је Динкић.
Овај Закон утврђује и јединствене стопе доприноса, и то за пензијско и инвалидско осигурање стопу доприноса од 22 одсто,
за здравствено осигурање од 12,3 одсто, а за случај незапослености стопа доприноса је 1,5 одсто.
Новина у Закону
је и предложена јединствена минимална основица доприноса у нивоу од 40 одсто просечне бруто зараде у претходном кварталу. Наиме, укида се досадашњи систем од осам минималних основица према стручној спреми.
„На посматраном узорку од 22 земље, Србија са оптерећењем од 35,8 посто спада у групу земаља са испод-просечним оптерећењем. Само осам земаља, међу којима су Финска, Аустрија, Португал, САД
имају укупну стопу доприноса нижу од Србије“, нагласио је министар Динкић.
Министар финансија је, образложући Предлог Закона о играма на срећу, истекао да су стратешки циљеви од доношења овог Закона укрупњавање оних који врше игре на срећу како би се вршио ефикасан надзор, потом сужавање сиве зоне у циљу стварања конкурентних услова на тржишту, као и значајно повећање буџетских прихода, чак за 10 пута.
„Ти приходи биће искоришћени тако што ће 60 процената укупних прихода ићи у буџет Републике Србије, 10 процената у Фонд за финансирање инвалидских организација и установа социјалне заштите, 10 одсто у Фонд за финанситрање социјално хуманитарних делатности, и исто толико у Фонд за финансирање спорта и Фонд за финансирање програма локалне самоуправе“, објаснио је Динкић и додао да су се за овакву поделу прихода определили у складу са праксом у другим земљама.
Овај Закон подразумева четири врсте игара на срећу: класичне игре на срећу, посебне игре, као што су играчнице (казина), аутомати и кладионице, игре на срећу преко интернета и наградни конкурси у роби и услугама.
„Укупни очекивани фискални приходи од игара на срећу ће износити 70 милиона евра и то 30 милиона од класичних игара на срећу, 10 милиона евра од казина, по 5 милиона евра од игара преко интернета, аутомата и наградних конкурса и 15 милиона од кладионица“, рекао је министар Динкић.
Он је рекао да ће бити основана и Државна лутрија Србије која ће имати монопол за организовање класичних игара на срећу и право да изда дозволу другим правним лицима која желе да организују игре на срећу.