Представљен Предлог закона о финансирању локалне самоуправе

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да је предвиђена фискална децентрализација на тај начин што би се сиромашнијим општинама трансферисала већа средства из буџета на терет богатијих општина у Републици.

Динкић је приликом образлагања предложеног закона у Скупштини Србије рекао да је циљ овог законског решења равномернији развој општина по такозваном „Робин Худ методу“, што је у складу са европским стандардима.

Он је навео да ће 99 најсиромашнијих општина у Србији добијати већа средства, да ће 44 општине остати на садашњем нивоу трансфера из буџета, а да ће приходи града бити смањени.

Министар је прецизирао да ће од укупног овогодишњег трансфера од 15,4 милијарде динара, средства у износу од 2,2 милијарде динара бити преузета са буџета четири града и упућена на рачуне 99 општина у Србији, уз напомену да ће највише средстава бити узето Београду и Новом Саду.

Динкић је објаснио да предложени закон омогућава да планирање локалних буџета буде предвидљивије јер ће се гарантовати годишњи трансфер од 1,7 одсто домаћег бруто производа.

Према његовим речима, укупни износ трансфера у наредној години требало би да износи више од 27,7 милијарди динара, на основу годишњег раста БДП-а од 6,5 одсто.

Он је навео да овај предлог закона предвиђа и формирање комисије за финансирање локалне самоуправе коју би чинило шест представника Владе Србије и пет представника Сталне конференције градова и општина.

Динкић је истакао да ће порези на имовину бити изворни приход локалне самоуправе, које ће самостално одређивати износ пореза, с тим да тај износ неће смети да пређе границу која је утврђена Законом о порезу на имовину.

Он је додао да предложени закон предвиђа и увођење максималног лимита за комуналне таксе, којих треба да буде укупно 16 на локалном нивоу.

Израду Предлога закона о финансирању локалне самоуправе помогла је Стална конференција градова и општина, а предвиђено је да његова примена почне од 1. јануара 2007. године.