Предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПИО усвојен на Влади

Влада Републике Србије усвојила је данас предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим ће између осталог, као што је обећано, бити укинут Закон о смањењу пензија најкасније 30. септембра 2018. године.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајањем предлога Закона о изменама и допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија.

„Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. Веома смо задовољни што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе које смо спровели, и захвљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе ћемо им увек бити захвални.“

„Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд. Пензионери су веома важни за Владу Републике Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово је први закон од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има све позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Међу бројним изменама Закона о ПИО кључна је укидање смањења пензија, захваљујући којој ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери добити без умањења. Доспеле, а неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар 2018. године исплатиће се у складу са одредбама Закона о привременом уређивању начина исплата пензија.

Новим Законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије.

Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали“ за ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за сваког конкретног осигураника са бенефицираним стажом. Ово ће се повољно одразити на висину пензије ових пензионера.

У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише до 50 година живота за осигуранике који раде на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18) и спречавања могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за остваривање наведеног права на снижавање старосне границе до 50 година живота, да имају навршене 2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања, у односу на укупан стаж осигурања навршен на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Овим Законом, такође ће бити укинуто 16 образаца, међу којима је и М4 образац, престаје да важи овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име неуплаћених доприноса обуставом 1/3 пензије осигураницима који су сами обавезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, али се и успостављају пензионерске картице.

Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног коефицијента за осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене податке о заради (војни осигураници и расељена лица). Осим тога, смањиће се и број привремених решења променом начина обрачуна последње године стажа осигурања.