Позив за достављање сугестија и коментара на Оперативни програм за економски развој и Оперативни програм за развој људских ресурса

Oсновни предуслови за коришћење ИПА компоненти III (Регионални развој) и IV (Развој људских ресурса) су стицање статуса кандидата за чланство у Европској унији и акредитација децентрализованог система управљања средствима ЕУ. Влада Републике Србије започела је припреме за коришћење средстава из ових компоненти током 2009. године.

Да би се средства предвиђена овим компонентама користила, између осталога, неопходно је припремити и одговарајуће стратешке документе, као што су Оквир стратешке усклађености као оквирни документ за обе компоненте и Оперативни програми (о систему програмирања погледати текст у наставку Програмирање компоненти III и IV Инструмента за претприступну помоћ). За ИПА компоненту III (Регионални развој) у току је припрема Оперативног програма за економски развој, док је за ИПА компоненту IV (Развој људских ресурса) у току припрема Оперативног програма за развој људских ресурса.

Оперативне програме припремају тзв. Оперативне структуре, под руководством руководилаца Оперативних програма. Руководилац Оперативне структуре за ИПА компоненту III је Министарство финансија, а за ИПА компоненту IV Министарство економије и регионалног развоја.

Комплетан текст позива можете преузети овде: