Позитивна оцена Стандард & Поор’с о кредитном рејтингу Србије

Међународна кредитна рејтинг агенција, Стандард & Поор’с, ставила је кредитни рејтинг Србије на тзв. “поситиве оутлоок” што значи да ће се ускоро повећати кредитни рејтинг земље. Ова агенција потврдила је дугорочни рејтинг од ‘ББ-‘ као и краткорочни од ‘Б’ у страној и домаћој валути.

Позитивна промена базирана је на напретку оствареном у сфери фискалне политике, смањења јавног дуга, као и добрих макроекономских резултата и законских промена који
реформску политику Владе и процес европских интеграција. Такође, успешно је окончана и имплементација трогодишњег аранжмана са ММФ-ом, која је резултитрала финалним отписом преосталих 15% дуга Париском клубу поверилаца. Остварен
је помак у преговорима са Европском Унијом на плану потписивања споразума о
Стабилизацији и придруживању Европској Унији.

Фискална политика, отпис дуга и висок ниво економског раста значајно су смањили ниво задужења, пројектованог на мање од 40% БДП-а у 2006. години, у поређењу са 45% у 2005. Буџетски суфицит од 1.6% у 2005., за који се очекује да остане стабилан и у наредних неколико година, представља додатни подстрек у смањењу нивоа задужења у средњем року. Залагање Владе да спроведе реформу пензионог и здравственог система као да и даље побољша инвестициону климу у Србији, требало би да допринесе остварењу планираног буџетског суфицита. Даље структуралне реформе (реструктурирање јавних предузећа и завршетак приватизације банкарског сектора, раст инвестиција ) подржавају очекивани
раст БДП-а на годишњем нивоу од преко 5% све до краја ове деценије.

Пројектовано је да ће инфлација пасти на 8% до 2008., као резултат рестриктивне фискалне и монетране политике. У међувремену, спољни дефицит који ће остати на нивоу од око 8% БДП, биће углавном финансиран приливима од директних страних улагања.

“Поситиве оутлоок” представља очекивање Стандард & Поор-а да ће даљи напредак у спровођењу реформи подржати економски раст и привући стране инвестиције у Србији. Самим тим, уколико се фискални изгледи не погоршају и политички ризик значајно не повећа (у контексту преговора о статусу Косова или несарадње са Хагом),
рејтинг би могао да буде повећан у току наредних 18 месеци.