Пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана до 15. марта

Пореска управа Републике Србије позвала је грађане да испуне обавезу и до 15. марта предају пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2003. годину. Сва физичка лица која су у прошлој години остварила доходак већи од 867.225 динара обвезници су годишњег пореза на доходак грађана за 2003. годину.