Пореске олакшице до краја месеца пред Владом

Министар финансија у влади Србије, Божидар Дјелић је најавио смањење пореза на добит предузећа са садашњих 20 на 14 одсто. Такодје, је указао на могућност смањења пореза на доходак градјана у самосталним делатностима (на 14 одсто).

Тако је, предвидјена посебна олакшица за инвеститоре, јер се инвестициони кредит за велика и средња предузећа са десет подиже на 20 одсто, а за мала са 30 на 40 одсто. То практично значи да ће порез на добит бити умањен за 20, односно 40 одсто на суму која се уложи у опрему односно машине, а омогућиће се и преносивост неискоришћених кредита. Такодје, послодавац би требало да буде ослободјен пореза за укупан износ бруто зараде у току две године за сваког новопримљеног радника.

Порез на промет би, такодје, могао да буде укинут на давање у закуп некретнина за појединце и предузећа, поручују из министарства. Највећи број станодаваца досад није плаћао овај порез, па би укидање, практично значило легализацију неплаћања ове дажбине. „Да ли ће овај порез бити укинут и за фирме, утврдиће се након фискалне анализе“, каже Душко Стојков, специјални саветник за пореску политику у Министарству финансија. Министарство планира и смањење пореза на доходак градјана са садашњих 20 одсто на десет одсто. Планирано је и укидање пореза на држање неких врста трофејног оружја. Укидање овог пореза, каже се у министарству је логично – јер је тешко вратити поклон, а осим тога не би било прихватљиво да неко ко је тај дар добио у наследје и не моше да га врати, буде опорезован. Поред трофејног оружја ова дажбина би требало да буде укинута и на неке врсте чамаца.

Пореским изменама предвидјено је и да велике фирме које послују у регионима од посебног интереса за Србију и у производњу уложе најмање десет милиона евра и упосле 100 људи буду ослободјене пореза у наредних десет година. У зависности од региона потребне инвестиције би могле да буду и мање, па је тако могуће да пореза у десетогодишњем периоду буду ослободјене све фирме које у општинама попут Бора и Мајданпека уложе око 100 хиљада евра и запосле известан број радника.