Почели званични разговори мисије ММФ-а са делегацијом Републике Србије

Пленарним састанком у Народној банци Србије јутрос су почели званични разговори представника Републике Србије с мисијом Међународног монетарног фонда, која борави у Београду од 29. априла до 12. маја.

Током посете мисије Међународног монетарног фонда, коју предводи Зузана Мургасова, биће размотрени тромесечни резултати у спровођењу стендбај аранжмана који је Републици Србији одобрен 23. фебруара 2015. године. Аранжман је закључен из предострожности, што значи да Србија не намерава да користи одобрена средства, али има могућност да она буду искоришћена у случају платнобилансних потреба земље.

У предстојећим разговорима биће разматрана текућа макроекономска кретања у земљи, изгледи за привредни раст, као и спровођење договорених мера монетарне политике, фискалне политике у контексту фискалне консолидације и мера структурних реформи. Са мисијом Фонда биће сагледана и реализација обавеза за прво тромесечје, предвиђених усаглашеним економским програмом.