Почела дистрибуција решења пореза на имовину

Директор Пореске управе Владимир Илић изјавио је данас приликом представљања , да је у току дистрибуција решења пореза на имовину за 2005. годину, увећаних за раст цена на мало, односно за око 10,1 одсто.

„ Уз решења се шаљу и бланко уплатнице са свим подацима, сем износа који грађани уписују“, објаснио је Илић и додао да је крајњи рок за измиривање обавеза друге рате овог пореза 15. мај 2005. године.

Илић је истакао да се на основу иницијативе министра финансија Млађана Динкић, предлаже ослобођење од пореза на имовину за, поплавом, угрожена подручја у Банату: општине Сечањ, Пландиште и Житиште.

Он је, такође, обавестио да је до данас поднето 7.723 пријава пријава за годишњи порез на доходак грађана, које се односе на све оне који су остварили годишњи приход већи од 986.640 динара.

„ Највећи пријављени доходак из радног односа износи 192.074.417 динара и забележен је на општини Савски венац“, рекао је Илић и додао да је највећи број пријава са подручја Новог Београда (1.100 пријава) и Ниша (1.051 пријава).

Међу обвезницима који су поднели пријаве, највише је: економиста(1.200), без наведеног занимања(809), радника( 457), службеника(220), правника(257) и др.

Илић је подсетио да је јуче истекао рок за предају пријава за ПДВ за април месец.

Он је истакао да је ПДВ порески облик који се у највећем степену испуњава у смислу обавеза, објашњавајући да од укупно плаћеног ПДВ-а, око 55 милијарди динара од почетка године, свега 400 милиона динара није наплаћено.

Говорећи о регистрацији пијачних продаваца, он је рекао да већина њих креће у поступак легализације, посебно у Нишу, где су обављене и прве координисане акције са тржишном инспекцијом и до данас је издато око 200 дозвола за регистрацију.

Директор Пореске управе је истакао да су у циљу што бољег спровођења ове акције, на нивоу свих општина у земљи, формирана тзв. „координациона тела“ у чијем саставу се налазе представници Пореске управе, тржишне инспекције, локалне самоуправе, представници синдиката ових продаваца, као и представници продаваца који већ имају легалне радње.

Илић је, на крају, посебно истакао да се ова година може прогласити годином борбе против сиве економије, што потврђују подаци о повећаним пореским приходима, не само од пореза на додату вредност (ПДВ), већ и од прихода од пореза на добит предузећа која су почела легално да послују.