Пакет нових седам финансијских закона

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас нови пакет финансијских закона. Уз министра Динкића, представљању закона присуствовали су и заменик министра Весна Арсић, помоћник министра Горан Анђелић, као и саветник министра Никола Ђивановић.

Нови пакет економских закона обухвата:
1.Предлог Закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита, којим се подстиче издавање стамбених кредита.
2. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, чијим се изменама предлаже увећање казне за оне који не плаћају порез, од два до двадесет пута.
3.Предлог Закона о осигурању, којим се значајно увећава цензус за оснивање и рад осигуравајућих друштава.
4. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, чији је циљ да домаћи понуђачи имају 20 % ценовне предности у односу на стране понуђаче.
5. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, којим се уводи акциза на дизел горива, као и акциза на природне воћне сокове из иностранства.
6. Предлог Закона о допуни Закона о Народној банци Србије, којом би Банка вршила контролу надзора рада осигуравајућих друштава.
7. Предлог Закона о допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.