Oснована Радна група за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система

Решењем министра финансија бр. 119-01-206/2016-17 од 29. јула 2016. године и 119-01-206/22016-17 од 15. новембра 2016. године, основана је Радна група за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система (РГ), чији чланови су представници Министарства финансија и Привредне коморе Србије. Задатак РГ је разматрање предлога Привредне коморе Србије за побољшање пословног амбијента, разматрање иницијативе за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система и праћење имплементације прописа из наведених области.

Детаљне информације у вези са активностима РГ, доступне су на веб адреси Привредне коморе Србије http://www.pks.rs/RadnaGrupa.aspx