Одржана прва седница Одбора за јавни надзор над обављањем послова ревизије

Прва седница Одбора за јавни надзор над обављањем послова ревизије (ОЈН) одржана је у Министарству финансија.

Улога Одбора је да контролише рад ревизора, друштава за ревизију и Коморе овлашћених ревизора, као и да издаје лиценце ревизорима и дозволе друштвима за ревизију. Формирање и рад Одбора за јавни надзор над обављањем послова ревизије регулисан је у складу са Законом о ревизији и представља његову најзначајнију новину. Његови чланови независни су од утицаја ревизорске професије и Коморе овлашћених ревизора. Рад овог тела допринеће већој транспарентности и финансијској дисциплини.

Модел јавног надзора над ревизијом прихваћен је у складу са најбољом међународном праксом у тој области и у складу је са регулативом ЕУ. Циљ је да се подигне квалитет финансијског извештавања, уједначе прописи и пракса и избегне ситуација да се ревизори нађу у евентуалним финансијским скандалима.

Одбор је основан одлуком Владе Србије у октобру, а председник и чланови овог тела именовани су овог месеца решењем Владе. Они су изабрани на предлог министра финансија, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

Седници су, осим чланова ОЈН-а, присуствовали и представници Светске банке и пружили пуну подршку успешним активностима овог тела у будућности. Такође, Европска комисија је у свом редовном годишњем извештају за 2013., унутар процеса придруживања, оценила највишом оценом Закон о ревизији и Закон о рачуноводству.