Одржан семинар о заштити финансијских интереса ЕУ

Овогодишњи АФКОС семинар (AFCOS – Anti-Fraud Coordination Service) који сваке године организује Европска канцеларија за борбу против превара (OLAF – European Anti-Fraud Office) за земље кандидате за чланство у Европској унији, одржан је у Београду је од 17. до 19. јуна.

Циљ семинара била је размена
искустава на пољу заштите финансијских интереса Европске уније, као и искустава по питању приступних преговора, посебно у вези са преговарачким поглављем 32 – Финансијски надзор.

Семинар је отворен уводним речима Маргарете Margarete Hofmann (Director at the European Commission-Directorate D Policy), а затим излагањем
Charlotte Arwidi (Head of Unit Inter-Institutional & External Relations) и том приликом је
истакнут значај скупа као вида сарадње између земаља у циљу заштите финансијских интереса Европске уније.

Испред Министарства финансија учесницима су се обратили Милован Филимоновић, државни секретар и Јелена Седлачек, руководилац Групе за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ.

На семинару је разматрана сарадња између Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ) и надлежних националних институција у области заштите финансијских интереса Европске уније, формулисање националне стратегије за борбу против превара,
формирање мреже националних институција за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније, као и на новине у начинима извештавања о неправилностима.

На семинару су учествовали следећи представници Европске канцеларије за борбу против превара (OLAF – European Anti-Fraud Office): Charlotte Arwidi (Head of Unit Inter-Institutional & External Relations), Antonio Miceli (Head of investigative Unit New Financial Instruments), Mattia Ferrara (Investigator, Head of Sector), Maria Ntziouni-Doumas (Deputy Head of Unit Fraud Prevention, Reporting and Analysis) i Dušan Sterle (International Relations Officer, Inter-Institutional & External Relations, OLAF Relations)